kinderen voorbereiden
op verlies en rouw

Wat zijn rouwtaken?

Er zijn verschillende theorieën en modellen voor rouw. In het rouwmodel van de Amerikaanse psychiater William Worden staan mensen die een verlies meemaken voor een emotionele arbeid die je op kan delen in taken. Worden deelt elke arbeid op in 4 rouwtaken:

  1. Het onder ogen zien van de werkelijkheid. Het aanvaarden van het verlies.
  2. Het ervaren van de pijn van het verlies. Het doorleven van het verdriet.
  3. Het aanpassen van de werkelijkheid zonder de ander. Een nieuw leven waarin de persoon die je verloren bent niet meer aanwezig is.
  4. Het opnieuw leren houden van het leven. De draad van het leven weer oppakken.

Rouwtaak 0 is de fase die voorafgaat aan de eigenlijke rouwtaken. Deze nulde rouwtaak is de basis die je als kind meekrijgt in het leren omgaan met verdriet en verlies.

"Rouwtaak0 is een
fase die voorafgaat aan
de eigenlijke rouwtaken"