kinderen voorbereiden
op verlies en rouw

Kinderen voorbereiden op verlies en rouw: een natuurlijk proces

Verlies en verdriet horen bij het leven. Ze zijn onderdeel van een natuurlijk proces waar je op voorbereid zou moeten worden. Als kinderen leren hoe ze met verlies om kunnen gaan en dat verdriet er mag zijn, kan het ze veel leed besparen.

Rouwtaak0 helpt volwassenen hierbij.

online programma: gericht op alle volwassenen die met kinderen te maken hebben

Marieke is 8 jaar als haar moeder plotseling overlijdt. Ze is verdrietig, maar het leven gaat tegelijkertijd door. Ze speelt, gaat naar school en doet alles wat kinderen van deze leeftijd doen. Met haar vader en broertje heeft ze een goede band en ze halen soms wat herinneringen aan mama op.

In haar middelbare schoolperiode verandert Marieke: ze trekt zich terug, is vaak somber en heeft lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak. Ze is geen opgever en het lukt haar de middelbare school en een vervolgopleiding met goed resultaat te doorlopen.

Als Marieke jaren later overspannen raakt, stelt een psycholoog vragen over haar jeugd. Het verdriet dat jarenlang niet echt geuit is, krijgt een plek in Marieke haar leven. De indringende gebeurtenis van ruim 25 jaar geleden staat weer in alle details op haar netvlies. Het rouwen begint.

Afscheid nemen hoort bij het leven

Afscheid nemen hoort bij het leven, ook bij dat van kinderen. Dat vinden veel mensen moeilijk. Ze zijn dan ook blij dat het kind het, ondanks het verlies, ‘zo goed doet’. Doordat veel volwassenen niet voorbereid zijn of te weinig vertrouwd zijn met verdriet, is er vaak angst en afstandelijkheid in plaats van warmte en veiligheid op momenten dat kinderen daar behoefte aan hebben.

Veel mensen beseffen zich niet dat een kind een ervaring van verlies op jonge leeftijd wel degelijk intensief beleeft, ook al lijkt het leven voor hem gewoon door te gaan.

Niet rouwen kan gevolgen hebben

Wanneer je als kind of volwassene niet de gelegenheid krijgt om te rouwen, komen de reacties later, vaak in een minder herkenbare vorm. Denk aan:

  • lichamelijke en psychische gezondheidsklachten
  • trauma’s op latere leeftijd
  • problemen in de ontwikkeling
  • gedragsproblemen

Verlies kun je niet uit de weg gaan, het is een natuurlijk proces waar iedereen mee te maken krijgt.

Bewust bezig zijn met verlies

Voorbereiding op verlies en verdriet werkt het beste in het dagelijks leven, in de vertrouwde omgeving thuis en op school, door bewust bezig te zijn met verlies en afscheid nemen. Dat begint vaak met kleine verliezen, denk aan het doodgaan van een huisdier, het kwijtraken van een knuffel of een verhuizing.

Rouwtaak0 gunt kinderen hun verdriet

Met Rouwtaak0 leer ik volwassenen hoe ze verlies en verdriet mee kunnen nemen in de dagelijkse praktijk. Ik nodig ze uit om het kind zijn verdriet te gunnen, om erover te praten, om het een plek te geven aan de keukentafel, tijdens het spel, in de klas.

Rouwtaak0 vindt het van maatschappelijk belang:

  • mensen situaties te laten herkennen waarin voorbereiding op verlies en verdriet aan de orde kunnen komen;
  • mensen bewustwording mee te geven wat verdriet en verlies met een mens kan doen;
  • mensen te begeleiden in het bespreekbaar maken van verlies en verdriet bij kinderen;
  • mensen te helpen met het begeleiden van kinderen die te maken hebben of krijgen met verlies.

Leer kinderen dat verlies bij het leven hoort en dat verdrietig zijn mag.

Wat kan Rouwtaak0 voor je betekenen?

online programma: leer kinderen voor te bereiden én te helpen bij verlies

‘’Agnes heeft op zeer indringende wijze verteld over haar eigen ervaringen met rouw als kind. Hiermee zullen nog vele ogen geopend worden voor het belang van goed afscheid nemen, juist voor kinderen. En wat er gebeurt als dat niet aan de orde is. Het is een oproep om als mensen met elkaar de verantwoordelijkheid op te pakken om kinderen, die zo kwetsbaar zijn, steun te bieden in cruciale momenten van hun leven.’’ (directeur/docent Marjon Klaassen van Meander Uitvaartopleidingen)

‘’In de les ‘Kinderen betrekken bij uitvaarten’ vertelde gastdocent Agnes Huisman aan de hand van haar afstudeerpresentatie, een pakkend verhaal. Echt, emotioneel en het raakte me direct in het hart.’’ (leerling Meander Uitvaartopleidingen)

"Ik nodig volwassenen uit
om het kind zijn verdriet
te gunnen. Om er over te
praten, om het een plek te
geven aan de keukentafel,
tijdens het spel, in de klas"

Wat zijn rouwtaken?

Op te delen in 4 taken

Kom hier meer over te weten
en lees wat rouwtaken zijn. >